Nghiên cứu tổng quan mới được công bố trên tạp chí Tobacco Induced Disease (Hoa Kỳ) về mối liên hệ g


Nguy cơ toàn cầu của dịch COVID-19 vẫn đang hiện diện và ngày càng xuất hiện những diễn biến phức tạp. Những nghiên cứu về mối liên hệ giữa đặc điểm của bệnh nhân và COVID-19 vẫn còn sơ khai. Trong khi đó, hút thuốc vốn được coi là yếu tố tác động tiêu cực tới sức khỏe phổi và nguyên nhân dẫn đến các bệnh hô hấp, hiện chưa có nhiều nghiên cứu phân tích mối liên hệ giữa hành vi hút thuốc lá và COVID-19. Nghiên cứu tổng quan mới đây được công bố trên tạp chí Tobacco Induced Disease (Hoa Kỳ) hôm 20/3/2020 tổng hợp những kết luận hiện có về việc liệu COVID -19 ảnh hưởng như thế nào tới những người hút thuốc lá. Bài báo chỉ ra rằng người hút thuốc có nguy cơ gấp đôi nhiễm các bệnh như cúm và có tỷ lệ tử vong cao hơn trong các đợt dịch MERS-CoV diễn biến trước đây. Đặc biệt, bài báo tổng hợp 5 nghiên cứu hiện có về hút thuốc lá và COVID-19, trong đó người hút thuốc lá có nguy cơ gặp phải các triệu chứng nặng hơn và khả năng phải điều trị tích cực cao hơn so với người không hút thuốc lá lần lượt là 1,4 và 2,4 lần.

Để xem chi tiết bài báo, chọn đường dẫn sau đây.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square