Nghiên cứu VCAPS tuyển dụng thực tập viên

Viện nghiên cứu Y khoa Woolcock- Nghiên cứu VCAPS tuyển dụng thực tập sinh tham gia vào việc thực hiện thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên có đối chứng dự kiến sẽ triển khai trong tháng 7 tới. Thực tập viên này sẽ làm việc ở Hà Nội hoặc Thanh Hóa, hỗ trợ quá trình thu thập số liệu, nhập liệu và thực hiện các hoạt động được yêu cầu khác.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem đường dẫn sau đây.

Viên nghiên cứu Y khoa Woolcock có trụ sở chính tại Trường Đại học Sydney, Úc (http://www.woolcock.org.au/) và đã thực hiện các hoạt động của Việt Nam từ năm 2009. Viện là cơ quan đầu mối của nhiều nghiên cứu thử nghiệm là dịch tễ học lớn trong lĩnh vực sức khỏe phổi và lao. Nghiên cứu VCAPS là một chương trình kéo dài 5 năm và được thực hiện trên nhóm bệnh nhân COPD/hen và cai thuốc lá.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square