Một số kết quả của nghiên cứu VCAPS 1 được đăng tải trên tạp chí ERJ Open Research

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, một số kết quả của nghiên cứu VCAPS 1 ghi nhận chỉ số liên quan tới nhóm bệnh nhân đi khám do xuất hiện triệu chứng hô hấp và so sánh việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân bệnh hô hấp ở bệnh viên thuộc các tuyến điều trị khác nhau.

Nghiên cứu thu thập số liệu từ nhóm bệnh nhân trên 5 tuổi tới khám tại cơ sở y tế tại 4 tỉnh thành phố của Việt Nam với tối thiểu một trong các biểu hiện ho, khó thở, thở khò khè, đau tức ngực và đã đưa ra 8 triệu chứng phổ biến từ việc phân tích dữ liệu nghiên cứu.Kết quả nghiên cứu này chỉ ra những khác biển giữa điều trị và chẩn đoán lâm sàng cũng như gợi ý mô hình chẩn đoán dựa trên triệu chứng. Việc tăng cường tiếp cận các thiết bị đo chức năng hô hấp tại cơ sở y tế địa phương có thể hỗ trợ cải thiện chăm sóc bệnh nhân trong bối cảnh nguồn lực hạn chế.

Kết quả của nghiên cứu VCAPS 1 là tiền đề quan trọng cho việc hoạch định can thiệp thí điểm và nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn tiếp sau của nghiên cứu.

Để đọc thêm toàn văn bài báo, xin truy cập đường dẫn: https://openres.ersjournals.com/content/7/1/00572-2020

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square