top of page

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN KẾT

Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính - cập nhật tháng 7/2018

Add some more info about this item...

Tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế đã chính thức ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cập nhật nhất với nhiều điểm chỉnh sửa, bổ sung.

Thống kê Sức khỏe Thế giới năm 2018

Add some more info about this item...

Thống kê Sức khỏe Thế giới là tập hợp các số liệu thống kê về tình hình sức khỏe của 194 quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thống kê này do Cơ quan Thông tin, Bằng chứng và Nghiên cứu, thuộc Bộ phận Đo lường và Chỉ số Sức khỏe (WHO) biên soạn, với sự phối hợp của tất cả các bộ phận kĩ thuật liên quan của Tổ chức Y tế Thế giới.


Thống kê Sức khỏe Thế giới 2018 tập trung vào Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) liên quan tới lĩnh vực sức khỏe và các mục tiêu liên quan bằng cách kết hợp các số liệu về nhiều chỉ số SDGs. Thống kê này cũng liên kết 3 ưu tiên chiến lược của Chương trình làm việc lần thứ 13 của WHO.

Tài liệu tập huấn V-CAPS 1 (Phần 1)

Add some more info about this item...

Nội dung bao gồm:

Kết quả Điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành Việt Nam 2015 (GATS)

Add some more info about this item...

Một số kết quả chính trong Điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2015.

Chiến lược PACK

Add some more info about this item...

Đây là bộ gồm các tài liệu về chiến lược PACK. Đây là một trong những lựa chọn mà VCAPS sẽ nghiên cứu và cân nhắc để áp dụng thử nghiệm trong giai đoạn 2 của dự án.

Bộ tài liệu gồm 4 tài liệu:

- Bảng thông tin tóm lược

- Hướng dẫn PACK

- Bộ tài liệu đầy đủ về PACK

- Hướng dẫn áp dụng PACK vào các địa phương và các bước chuẩn bị thí điểm

Các bài báo liên quan tới nghiên cứu

Add some info about this item

Thomas D, Abramson MJ, Bonevski B, George J. System change interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 10;2

Dao Thi Minh An, Naseeb Kibria, Nguyen Van Huy, Phan Thi Hai & Frances Stillman. Establishing smoke-free hospitals in Vietnam: A pilot project. An International Journal for Research, Policy and Practice. Volume 10, 2015 - Issue sup1: Health system research in Vietnam: Generating policy-relevant knowledge

VINACOSH - Xây dựng bệnh viện không khói thuốc - Bộ hướng dẫn và công cụ

Add some info about this item

Cuốn hướng dẫn này cung cấp các bước thực hiện chi tiết trên thực tế nhằm xây dựng một bệnh viện không khói thuốc ở Việt Nam nhằm cải thiện sức khỏe mọi người thông qua việc giảm phơi nhiễm khói thuốc lá. 

Văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống hút thuốc lá

Add some more info about this item...

Đây là một cuốn sách tập hợp những văn bản luật, chính sách chính và tiêu biểu về phòng chống tác hại thuốc lá, do VINACOSH tổng hợp. 

Tập huấn về tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế

Add some info about this item

Đây là tài liệu tập huấn thiết kế cho nhân viên y tế nhằm cung cấp kiến thức về tình hình hút thuốc lá, các phương pháp tư vấn, và điều trị hỗ trợ cai nghiện thuốc lá 

Please reload

bottom of page