top of page

Nghiên cứu VCAPS 4 - Thử nghiệm lâm sàng

phân bổ ngẫu nhiên có đối chứng 2x2

Thiết kế nghiên cứu VCAPS 4

Phân bố ngẫu nhiên các bệnh viện huyện tham gia trong nghiên cứu vào các nhóm:
  • •Nhóm can thiệp hoặc nhóm chứng bệnh phổi mạn tính
  • •Nhóm can thiệp hoặc nhóm chứng cai thuốc lá
Thiết kế theo cụm yếu tố 2x2 cho phép đánh giá ảnh hưởng của 2 can thiệp khác nhau và xác định sự tương tác giữa các can thiệp này với nhau.

Mục tiêu
  1. Đánh giá hiệu quả của mô hình can thiệp trong QLBPMT theo bậc dựa trên tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện một hoặc nhiều đợt cấp bệnh hô hấp trong vòng 12 tháng theo dõi

  2. Đánh giá hiệu quả của một can thiệp CTL trong hệ thống y tế dựa trên tỷ lệ bệnh nhân hút thuốc lá báo cáo hoàn toàn không hút thuốc trong vòng ít nhất 30 ngày tại thời điểm 12 tháng sau khi thu nhận

Can thiệp trong VCAPS 4

2013-08-29-Unknown.jpeg
Cai thuốc lá

Can thiệp cai thuốc lá sẽ cung cấp hỗ trợ cai thuốc lá qua điện thoại và tin nhắn văn bản. Bệnh nhân sẽ được hỗ trợ miễn phí và cung cấp tư vấn trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm thu nhận.

17021483_10155166287735087_2940201374251
COPD/hen phế quản

Bệnh nhân tham gia can thiệp quản lý bệnh phổi mãn tính và hen sẽ được cung cấp điều trị theo mô hình thứ bậc, sử dụng thuốc hít Symbicort và theo dõi trong chương trình trong thời gian 12 tháng.

Grunge Blackboard Transparent

Nghiên cứu dự định sẽ khởi động sớm trong thời gian tới

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật với Quý vị

bottom of page